Tây Ban Nha - Anh - ángulo

cách phát âm
[angulo (m)] n. baby eel, baby snakelike fish

Tây Ban Nha - Pháp - ángulo

cách phát âm
1. (geometría) angle (m)
2. (curva) courbe (f); crochet (m)

Tây Ban Nha - Đức - ángulo

cách phát âm
n. winkel, ecke, gesichtspunkt, gesichtswinkel

Tây Ban Nha - Nga - ángulo

cách phát âm
n. угол

Tây Ban Nha - Hàn - ángulo

cách phát âm
n. 각도


dictionary extension
© dictionarist.com