Tây Ban Nha - Anh - ánimo

cách phát âm
interj. come on, hold on; snap out of it

Tây Ban Nha - Pháp - ánimo

cách phát âm
1. (general) force morale; force d'âme
2. (aliento) encouragement (m); support (m)

Tây Ban Nha - Đức - ánimo

cách phát âm
n. seele, geist, herz, gemüt, mut

Tây Ban Nha - Nga - ánimo

cách phát âm
n. дух, храбрость, воля

Tây Ban Nha - Hàn - ánimo

cách phát âm
n. 용기, 의지, 마음, 정신


dictionary extension
© dictionarist.com