Bồ Đào Nha - Anh - átono

cách phát âm
adj. toneless, unaccented

Tây Ban Nha - Anh - átono

cách phát âm
adj. atonic, unstressed (Phonetics)

Tây Ban Nha - Đức - átono

cách phát âm
a. unbetont, tonlos

Tây Ban Nha - Nga - átono

cách phát âm
adj. безударный

Tây Ban Nha - Hàn - átono

cách phát âm
adj. 강조하지 않은, 악센트가 없는


dictionary extension
© dictionarist.com