Tây Ban Nha - Anh - énfasis

cách phát âm
n. emphasis, stress, accent

Tây Ban Nha - Đức - énfasis

cách phát âm
n. emphase, eindringlichkeit, nachdruck, betonung, pathos, schwergewicht

Tây Ban Nha - Nga - énfasis

cách phát âm
n. экспрессивность

Tây Ban Nha - Hàn - énfasis

cách phát âm
n. 표현, 강세


dictionary extension
© dictionarist.com