Bồ Đào Nha - Anh - ídolo

cách phát âm
(m) n. ideal; image, idol; God

Tây Ban Nha - Anh - ídolo

cách phát âm
n. idol, image which is worshiped as a god; any deity other than God (Biblical); someone or something which is highly revered

Bồ Đào Nha - Pháp - ídolo

cách phát âm
1. (admiração) idole (f)
2. (religião) idole (f)
3. (pessoa) idole (f)

Tây Ban Nha - Pháp - ídolo

cách phát âm
1. (admiración) idole (f)
2. (religión) idole (f)
3. (persona) idole (f)

Tây Ban Nha - Đức - ídolo

cách phát âm
n. götze, abgott, idol, götterbild, götzenbild, schwarm

Tây Ban Nha - Nga - ídolo

cách phát âm
n. идол

Tây Ban Nha - Hàn - ídolo

cách phát âm
n. 우상


dictionary extension
© dictionarist.com