Tây Ban Nha - Anh - última

cách phát âm
n. ult ima

Tây Ban Nha - Pháp - última

cách phát âm
(cosas) second (m); dernier (m)

Tây Ban Nha - Hàn - última

cách phát âm
n. 마지막 음절


dictionary extension
© dictionarist.com