Đức - Anh - Handlung

cách phát âm
(die) n. action, deed, proceeding, plot

Đức - Pháp - Handlung

cách phát âm
n. action (f), intrigue (f), acte (m), événement (m)

Đức - Tiếng Ý - Handlung

cách phát âm
n. azione (f), operazione (f), favola (f), argomento (m), negozio (m), atto (m), gesto (m), fatto (m)

Đức - Nga - Handlung

cách phát âm
n. действие (f), поступок (f), деяние (f), дело (f), магазин (f)

Đức - Tây Ban Nha - Handlung

cách phát âm
n. acto (m), tienda (f), acción (f), comercio (m), hecho (m), golpe (m)

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - Handlung

cách phát âm
i. hareket (f), davranış (f), iş (f), olay (f), dükkan (f), mağaza (f), ticarethane (f)

Đức - Hà Lan - Handlung

cách phát âm
handel ,daad ,fabel ,handeling

Đức - Trung - Handlung

cách phát âm
[die] pl.Handlungen 动作。行动。行为。作为。作用。情节。商店。


© dictionarist.com