Tiếng Ý - Anh - a bordo

cách phát âm
adv. aboard, on board ship, on board

Bồ Đào Nha - Anh - a bordo

cách phát âm
adv. board: on board, aboard, inboard

Tây Ban Nha - Anh - a bordo

cách phát âm
adv. aboard, aboard a ship, on shipboard

Tiếng Ý - Pháp - a bordo

cách phát âm
1. (aviazione) à bord
2. (nautico) à bord

Tiếng Ý - Đức - a bordo

cách phát âm
adv. bord: an bord

Bồ Đào Nha - Pháp - a bordo

cách phát âm
1. (aviação) à bord
2. (náutico) à bord

Tây Ban Nha - Pháp - a bordo

cách phát âm
1. (aviación) à bord
2. (náutico) à bord

Tây Ban Nha - Đức - a bordo

cách phát âm
adv. bord: an bord, schiff: auf dem schiff

Tây Ban Nha - Hàn - a bordo

cách phát âm
adv. 배로


dictionary extension
© dictionarist.com