Bồ Đào Nha - Anh - acrobático

cách phát âm
adj. acrobatic, of gymnastic tricks

Tây Ban Nha - Anh - acrobático

cách phát âm
adj. acrobatic

Bồ Đào Nha - Pháp - acrobático

cách phát âm
(destreza) acrobatique

Tây Ban Nha - Pháp - acrobático

cách phát âm
(destreza) acrobatique

Tây Ban Nha - Đức - acrobático

cách phát âm
a. akrobatisch, artistisch

Tây Ban Nha - Hàn - acrobático

cách phát âm
adj. 재주 넘기 같은


dictionary extension
© dictionarist.com