Tiện ích Từ điển

Thêm từ điển vào trang web của bạn

Giao diện và phương thức làm việc của Hộp tìm kiếm như sau:

Chỉ cần nhấp đúp chuột vào bất kỳ từ nào trên trang này để kiểm chứng cách hoạt động của từ điển này. Hộp từ điển có một bộ từ điển nội bộ ở chân trang web với chức năng kích đúp và phát âm. Hộp từ điển không hiển thị kết quả ở trang mới mà hiện thị ngay ở trang hiện thời.

Tải hộp từ điển này

Nhấn vào đây để tải từ điển dưới dạng mã Html

Hoặc Nhấn vào đây để tải từ điển dưới dạng Trình cắm Wordpress

© dictionarist.com
Dictionary
  • english
  • Vietnamese
  • English Vietnamese Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com