Bồ Đào Nha - Anh - adquirido

cách phát âm
adj. acquired, obtained; purchased

Tây Ban Nha - Anh - adquirido

cách phát âm
adj. gotten, acquired

Bồ Đào Nha - Pháp - adquirido

cách phát âm
(geral) acquis

Tây Ban Nha - Pháp - adquirido

cách phát âm
(general) acquis

Tây Ban Nha - Đức - adquirido

cách phát âm
a. angelernt


dictionary extension
© dictionarist.com