Tây Ban Nha - Anh - agregación

cách phát âm
n. aggregation

Tây Ban Nha - Pháp - agregación

cách phát âm
1. (general) agrégation (f)
2. (conglomeración) conglomération (f); agrégation (f)

Tây Ban Nha - Đức - agregación

cách phát âm
n. beiordnung

Tây Ban Nha - Nga - agregación

cách phát âm
n. присоединение

Tây Ban Nha - Hàn - agregación

cách phát âm
n. 집합


dictionary extension
© dictionarist.com