Anh - Việt - alto

cách phát âm
n. thứ đờn cầm, giọng hát cao thấp

Anh - Anh - alto

cách phát âm
n. (Music) lowest female voice, contralto; highest male voice, countertenor; singer with an alto voice; piece of music written for an alto voice
adj. alto
n. alto (Music); viola; lowest female voice, highest male voice

Anh - Pháp - alto

cách phát âm
n. alto, voix alto (musique)

Anh - Đức - alto

cách phát âm
n. Alt (Stimmlage in der Musik)

Anh - Hindi - alto

cách phát âm
n. गायन में सब से ऊंचा अलाप

Anh - Indonesia - alto

cách phát âm
n. penyanyi alto, nada suara wanita yg terendah

Anh - Tiếng Ý - alto

cách phát âm
s. (Mus) contralto; falsetto; spartito per contralto; flicorno

Anh - Ba Lan - alto

cách phát âm
n. alt, altówka
a. altowy

Anh - Bồ Đào Nha - alto

cách phát âm
s. alto, tom ou som alto (Música )

Anh - Rumani - alto

cách phát âm
n. alto {muz.}, contralto {muz.}, violă

Anh - Nga - alto

cách phát âm
с. альт, контральто

Anh - Tây Ban Nha - alto

cách phát âm
s. contralto, mezzo-soprano

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - alto

cách phát âm
i. alto, en kalın kadın sesi, alto sesli sanatçı

Anh - Ukraina - alto

cách phát âm
n. альт, контральто
a. контральто

Pháp - Anh - alto

cách phát âm
adj. alto

Tiếng Ý - Anh - alto

cách phát âm
adj. high; overhead; tall; loud; deep; lofty, noble

Bồ Đào Nha - Anh - alto

cách phát âm
adj. high, tall, rangy, altisonant, elevated

Rumani - Anh - alto

n. alto
a. alt

Tây Ban Nha - Anh - alto

cách phát âm
interj. halt

Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - alto

cách phát âm
n. (Music) lowest female voice, contralto; highest male voice, countertenor; singer with an alto voice; piece of music written for an alto voice
adj. alto
n. alto (Music); viola; lowest female voice, highest male voice

Anh - Hà Lan - alto

cách phát âm
zn. alt (muziek)

Anh - Hy Lạp - alto

cách phát âm
ουσ. κοντράλτο

Pháp - Đức - alto

cách phát âm
n. bratsche, altstimme, alt, altist

Pháp - Tiếng Ý - alto

cách phát âm
(musique - instruments) viola (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - alto

cách phát âm
(musique - instruments) viola (f)

Pháp - Nga - alto

cách phát âm
n. контральто (m), альт (муз. инструмент) (m)

Pháp - Tây Ban Nha - alto

cách phát âm
(musique - instruments) viola (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - alto

cách phát âm
[le] [la] alto

Tiếng Ý - Pháp - alto

cách phát âm
1. (generale) haut 2. (prezzi) élevé 3. (dimensione) élevé
4. (suono) fort; haut 5. (oggetti) haut
6. (persona) grand 7. (generale) haut

Tiếng Ý - Đức - alto

cách phát âm
adj. hoch, groß, lang, laut, lautstark, ober-, edel, weitgesteckt, großgewachsen
adv. oben

Bồ Đào Nha - Pháp - alto

cách phát âm
1. (geral) haut 2. (narcóticos) drogué 3. (preços) élevé
4. (tamanho) élevé 5. (bebidas alcoólicas) gris; éméché {informal}; pompette {informal} 6. (som) fort; haut
7. (objetos) haut 8. (pessoa) grand; grêle; chétif

Tây Ban Nha - Pháp - alto

cách phát âm
1. (general) haut 2. (objetos) haut
3. (movimiento) arrêt (m) 4. (general) haut
5. (interjección) halte; stop 6. (voz) bruyant; sonore

Tây Ban Nha - Đức - alto

cách phát âm
n. höhe, halt, rast, pause
a. hoch, hochgelegen, groß, lang, ober, laut, hochstämmig

Tây Ban Nha - Nga - alto

cách phát âm
n. остановка,
adj. высокий, возвышенный, громкий

Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp - alto

cách phát âm
[le] [la] alto

Thổ Nhĩ Kỳ - Đức - alto

cách phát âm
n. Alt, Bratsche

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga - alto

cách phát âm
n. альт (M)

Pháp - Hà Lan - alto

cách phát âm
(musique - instruments) altviool (m/f); alt (m/f)

Anh - Ả Rập - alto

cách phát âm
‏الألتو أعلى الأصوات فى الغناء للرجال، كمان أوسط، المغنية بأخفض الأصوات‏
‏ألتووى منسوب إلى الألتو

Anh - Trung - alto

cách phát âm
(名) 次高音; 次高音歌手; 女低音

Anh - Trung - alto

cách phát âm
(名) 次高音; 次高音歌手; 女低音

Anh - Nhật - alto

cách phát âm
(名) (音楽)アルト; アルト歌手

Anh - Hàn - alto

cách phát âm
명. 알토, 중고음, 알토 가수, 알토 악기, 높은 말의 뜻, 고도이라는 말의 뜻

Tây Ban Nha - Hàn - alto

cách phát âm
n. 정지, 알토
adj. 키가 큰, 높은, 소리높은
adv. 높은 소리로


dictionary extension
© dictionarist.com