Anh - Việt - anterior

cách phát âm
a. thời trước

Anh - Anh - anterior

cách phát âm
adj. first, earlier; previous, going before
adj. anterior, first, earlier; previous, going before
adj. front; anterior, previous; prior, former; preceding, antecedent

Anh - Pháp - anterior

cách phát âm
adj. antérieur, précédent

Anh - Đức - anterior

cách phát âm
adj. anterior, vorher, vorausgehen

Anh - Hindi - anterior

cách phát âm
a. पूर्वकाल का, पहिले का

Anh - Indonesia - anterior

cách phát âm
a. depan, dahulu: lebih dahulu, muka

Anh - Tiếng Ý - anterior

cách phát âm
agg. anteriore

Anh - Ba Lan - anterior

cách phát âm
a. poprzedni, uprzedni

Anh - Bồ Đào Nha - anterior

cách phát âm
adj. anterior; o que vem antes

Anh - Rumani - anterior

cách phát âm
a. anterior

Anh - Nga - anterior

cách phát âm
прил. предшествующий, лежащий впереди, передний

Anh - Tây Ban Nha - anterior

cách phát âm
adj. anterior, precedente

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - anterior

cách phát âm
s. öndeki, ön, önceki, evvelki

Anh - Ukraina - anterior

cách phát âm
a. попередній, передній

Bồ Đào Nha - Anh - anterior

cách phát âm
adj. antecedent, anterior; preceding, previous; former, prior

Rumani - Anh - anterior

a. previous, prior, anterior, above, foregoing, former, fore, precedent, prevenient
adv. formerly, above
prep. prior to

Tây Ban Nha - Anh - anterior

cách phát âm
adv. before

Thổ Nhĩ Kỳ - Anh - anterior

adj. first, earlier; previous, going before
adj. anterior, first, earlier; previous, going before
adj. front; anterior, previous; prior, former; preceding, antecedent

Anh - Hà Lan - anterior

cách phát âm
bn. voor; ...komt voor...

Anh - Hy Lạp - anterior

cách phát âm
επίθ. προηγούμενος, προγενέστερος

Bồ Đào Nha - Pháp - anterior

cách phát âm
1. (geral) antérieur; précédent; ancien; ex-
2. (evento) dernier; précédent; antérieur
3. (tempo) ancien; précédent; antérieur 4. (pessoa) précédent; ancien

Tây Ban Nha - Pháp - anterior

cách phát âm
1. (general) antérieur; précédent 2. (previo) ancien; ex-
3. (hecho) dernier; précédent; antérieur 4. (tiempo) ancien; précédent; antérieur
5. (persona) précédent; ancien

Tây Ban Nha - Đức - anterior

cách phát âm
a. vorhergehende, vorherig, vorig, vormalig, ehemalig, früher, vordere

Tây Ban Nha - Nga - anterior

cách phát âm
adj. передний, предшествующий, предыдущий, бывший

Anh - Ả Rập - anterior

cách phát âm
‏سابق، أمامي، سالف‏

Anh - Trung - anterior

cách phát âm
(形) 前部的, 前面的; 较早的; 以前的; 在前的

Anh - Trung - anterior

cách phát âm
(形) 前部的, 前面的; 較早的; 以前的; 在前的

Anh - Nhật - anterior

cách phát âm
(形) 前の; 前部の; 先の

Anh - Hàn - anterior

cách phát âm
형. 처음의, 이전의; 예전의

Tây Ban Nha - Hàn - anterior

cách phát âm
adj. 앞 부분의, 전의, 이전의, 앞서는


© dictionarist.com