Tây Ban Nha - Anh - asenso

cách phát âm
n. assent, agreement, approval, consent

Tây Ban Nha - Đức - asenso

cách phát âm
n. zustimmung, beifall

Tây Ban Nha - Nga - asenso

cách phát âm
n. согласие

Tây Ban Nha - Hàn - asenso

cách phát âm
n. 동의


dictionary extension
© dictionarist.com