Bồ Đào Nha - Anh - atadura

cách phát âm
(f) n. bandage

Tây Ban Nha - Anh - atadura

cách phát âm
n. tying, binding; tether, lashing

Bồ Đào Nha - Pháp - atadura

cách phát âm
(medicina) bandage (m); pansement (m)

Tây Ban Nha - Pháp - atadura

cách phát âm
1. (cuerda) cordon (m)
2. (conexión) attache (f); connexion (f)
3. (ajuste) agrafage (m); serrage (m); fixation (f)

Tây Ban Nha - Đức - atadura

cách phát âm
n. bindung, verknüpfung, verschnürung

Tây Ban Nha - Nga - atadura

cách phát âm
n. связывание, узел

Tây Ban Nha - Hàn - atadura

cách phát âm
n. 매듭, 매기, 꼭 졸라 맴


dictionary extension
© dictionarist.com