Bồ Đào Nha - Anh - atlético

cách phát âm
adj. athletic, pertaining to sports

Tây Ban Nha - Anh - atlético

cách phát âm
adj. athletic

Bồ Đào Nha - Pháp - atlético

cách phát âm
1. (geral) athlétique
2. (condição física) sportif

Tây Ban Nha - Pháp - atlético

cách phát âm
1. (general) athlétique
2. (estado físico) sportif

Tây Ban Nha - Đức - atlético

cách phát âm
a. athletisch

Tây Ban Nha - Nga - atlético

cách phát âm
adj. атлетический

Tây Ban Nha - Hàn - atlético

cách phát âm
adj. 경기의


dictionary extension
© dictionarist.com