Tây Ban Nha - Anh - atropellado

cách phát âm
adj. hasty, impetuous; violent

Tây Ban Nha - Đức - atropellado

cách phát âm
a. übereilt

Tây Ban Nha - Nga - atropellado

cách phát âm
adj. опрометчивый

Tây Ban Nha - Hàn - atropellado

cách phát âm
adj. 경솔한


© dictionarist.com