Anh - Việt - attitude

cách phát âm
n. dáng điệu, điệu bộ, không tự nhiên, làm bộ

Anh - Anh - attitude

cách phát âm
n. posture, policy; treatment, sentiment
n. attitude, manner, outlook; pose, posture, set
n. attitude, posture, policy

Anh - Pháp - attitude

cách phát âm
n. attitude, position, traitement, sentiment

Anh - Đức - attitude

cách phát âm
n. Standpunkt, Haltung, Einstellung

Anh - Hindi - attitude

cách phát âm
n. रुख़, मनोभाव, ढर्रा

Anh - Indonesia - attitude

cách phát âm
n. sikap, lagak, gelagat, laku, takah, peri, pendirian, letak

Anh - Tiếng Ý - attitude

cách phát âm
s. atteggiamento; posa; (Aer) assetto

Anh - Ba Lan - attitude

cách phát âm
n. postawa, nastawienie, ustosunkowanie się, stosunek

Anh - Bồ Đào Nha - attitude

cách phát âm
s. atitude; posição; postura

Anh - Rumani - attitude

cách phát âm
n. atitudine, ţinută, sentiment: sentimente, poziţie

Anh - Nga - attitude

cách phát âm
с. позиция, отношение, мироощущение; поза; положение самолета в воздухе

Anh - Tây Ban Nha - attitude

cách phát âm
s. actitud, pose, posición, postura

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - attitude

cách phát âm
i. tutum, tavır, davranış, poz, durum, konum, fikir, düşünce, duruş

Anh - Ukraina - attitude

cách phát âm
n. позиція, ставлення, поза, постава, настанова

Pháp - Anh - attitude

cách phát âm
(f) n. attitude, manner, outlook; pose, posture, set

Hà Lan - Anh - attitude

cách phát âm
n. attitude, posture, policy

Anh - Hà Lan - attitude

cách phát âm
zn. houding; standpunt

Anh - Hy Lạp - attitude

cách phát âm
ουσ. στάση, διάθεση

Pháp - Đức - attitude

cách phát âm
n. körperhaltung, haltung, handeln, verhalten

Pháp - Tiếng Ý - attitude

cách phát âm
1. (général) atteggiamento (m)
2. (idée) attitudine (f); opinione (f)
3. (corps) posa (f); posizione (f) 4. (conduite) atteggiamento (m); disposizione (f); comportamento (m); modo di comportarsi; condotta (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - attitude

cách phát âm
1. (général) ponto de vista
2. (idée) opinião (m); ponto de vista; posição (f)
3. (corps) postura (f) 4. (conduite) atitude (f); postura (f); posicionamento (m); comportamento (m); conduta (f); maneiras (fp)

Pháp - Nga - attitude

cách phát âm
n. поза (f), положение (f), манера (f), позиция (f), отношение (f)

Pháp - Tây Ban Nha - attitude

cách phát âm
1. (général) actitud (f)
2. (idée) actitud (f); opinión (f); postura (f); punto de vista
3. (corps) postura (f); posición (f) 4. (conduite) actitud (f); disposición (f); comportamiento (m); conducta (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - attitude

cách phát âm
[la] duruş; davranış

Hà Lan - Pháp - attitude

cách phát âm
(gedrag) attitude (f); disposition (f)

Pháp - Hà Lan - attitude

cách phát âm
1. (général) standpunt (n); gezichtspunt (n)
2. (idée) zienswijze (m/f); standpunt (n); opvatting (f); mening (f); kijk (m)
3. (corps) houding (f); pose (f) 4. (conduite) attitude (f); houding (f); gedrag (n); optreden (n); manier van doen

Anh - Ả Rập - attitude

cách phát âm
‏موقف، وضع جسماني، سلوك، طريقة‏

Anh - Trung - attitude

cách phát âm
(名) 态度; 看法; 姿势

Anh - Trung - attitude

cách phát âm
(名) 態度; 看法; 姿勢

Anh - Nhật - attitude

cách phát âm
(名) 態度; 意見; 姿勢

Anh - Hàn - attitude

cách phát âm
명. 태도, 자세; 마음자세, 감정


© dictionarist.com