Tây Ban Nha - Anh - aturdimiento

cách phát âm
n. bewilderment, confusion, daze

Tây Ban Nha - Pháp - aturdimiento

cách phát âm
(felicidad) ivresse (f); griserie (f)

Tây Ban Nha - Đức - aturdimiento

cách phát âm
n. kopflosigkeit, bestürzung, betäubung, benommenheit, gedankenlosigkeit

Tây Ban Nha - Hàn - aturdimiento

cách phát âm
n. 만취


© dictionarist.com