Tây Ban Nha - Anh - auxilio

cách phát âm
[auxilio (m)] n. help, assistance

Tây Ban Nha - Pháp - auxilio

cách phát âm
(asistencia) assistance (f); aide (f); secours (m); support (m)

Tây Ban Nha - Đức - auxilio

cách phát âm
n. hilfe, abhilfe, beistand, rettung

Tây Ban Nha - Nga - auxilio

cách phát âm
n. помощь, содействие

Tây Ban Nha - Hàn - auxilio

cách phát âm
n. 도움, 거듦


© dictionarist.com