Bồ Đào Nha - Anh - barógrafo

cách phát âm
(m) n. barograph, instrument that records atmospheric pressure

Tây Ban Nha - Anh - barógrafo

cách phát âm
n. barograph, instrument that records atmospheric pressure

Tây Ban Nha - Đức - barógrafo

cách phát âm
n. barograph


dictionary extension
© dictionarist.com