Bồ Đào Nha - Anh - barómetro

cách phát âm
[barômetro (m) n. weatherglass, barometer, rain glass

Tây Ban Nha - Anh - barómetro

cách phát âm
n. barometer, instrument for measuring atmospheric pressure and weather changes

Tây Ban Nha - Pháp - barómetro

cách phát âm
(física) baromètre (m)

Tây Ban Nha - Đức - barómetro

cách phát âm
n. barometer, luftdruckmesser, gradmesser

Tây Ban Nha - Nga - barómetro

cách phát âm
n. барометр

Tây Ban Nha - Hàn - barómetro

cách phát âm
n. 기압계, 유리


dictionary extension
© dictionarist.com