Bồ Đào Nha - Anh - barco

cách phát âm
(m) n. boat, keel, ship, vessel, barge

Tây Ban Nha - Anh - barco

cách phát âm
[barco (m)] n. boat; ship, vessel

Bồ Đào Nha - Pháp - barco

cách phát âm
(náutico) bateau (m)

Tây Ban Nha - Pháp - barco

cách phát âm
(náutico) navire (m)

Tây Ban Nha - Đức - barco

cách phát âm
n. schiff, boot, kahn

Tây Ban Nha - Nga - barco

cách phát âm
n. судно, корабль

Tây Ban Nha - Hàn - barco

cách phát âm
n. 보트, 배, 용기, 기능


dictionary extension
© dictionarist.com