Bồ Đào Nha - Anh - baronesa

cách phát âm
(f) n. baroness, wife of a baron

Tây Ban Nha - Anh - baronesa

cách phát âm
n. baroness

Bồ Đào Nha - Pháp - baronesa

cách phát âm
(nobreza - mulher) baronne (f)

Tây Ban Nha - Pháp - baronesa

cách phát âm
(nobleza - mujer) baronne (f)

Tây Ban Nha - Đức - baronesa

cách phát âm
n. baronesse, freiherrin, freifrau

Tây Ban Nha - Hàn - baronesa

cách phát âm
n. 남작 부인


dictionary extension
© dictionarist.com