Tây Ban Nha - Anh - barquero

cách phát âm
n. boatman, man who deals with or operates boats; ferryman, man who works on a ferry

Tây Ban Nha - Pháp - barquero

cách phát âm
(náutico) batelier (m)

Tây Ban Nha - Đức - barquero

cách phát âm
n. bootsführer, fährmann, schiffer

Tây Ban Nha - Nga - barquero

cách phát âm
n. лодочник

Tây Ban Nha - Hàn - barquero

cách phát âm
n. 전세 보트 업자, 나룻배 업자


dictionary extension
© dictionarist.com