honra ở Tiếng Pháp

cách phát âm
(moralidade) honneur (m)© dictionarist.com