Anh - Việt - bones

cách phát âm
v. hài cốt
n. xương

Anh - Anh - bones

cách phát âm
n. castanets, small hand-held percussion instruments, finger cymbals, maraca
n. cap, bonnet, headpiece; lid

Anh - Pháp - bones

cách phát âm
n. ossements; armature

Anh - Đức - bones

cách phát âm
[bone] n. Knochen
v. Knochen herauslösen, Fisch entgräten; büffeln, pauken (umgspr.)

Anh - Hindi - bones

cách phát âm
n. हड्डी

Anh - Indonesia - bones

cách phát âm
n. rangka, kerangka, orang, badan, jenazah

Anh - Tiếng Ý - bones

cách phát âm
s. ossa, ossatura

Anh - Ba Lan - bones

cách phát âm
v. grandzić, gwizdnąć
n. kość, ość, gnat, dolar

Anh - Bồ Đào Nha - bones

cách phát âm
[bone] s. osso
v. tirar ou colocar ossos; se entregar aos estudos

Anh - Rumani - bones

cách phát âm
n. os, oseminte, geamparale

Anh - Nga - bones

cách phát âm
с. домино, человек

Anh - Tây Ban Nha - bones

cách phát âm
s. castañuelas

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - bones

cách phát âm
i. iskelet, zar

Anh - Ukraina - bones

cách phát âm
n. кістяк, останки, кості

Anh - Hà Lan - bones

cách phát âm
[bone] zn. bot, been; graat
ww. botten kraken

Anh - Hy Lạp - bones

cách phát âm
[bone] ουσ. οστό, κόκαλο, κόκκαλο
ρήμ. ξεκοκκαλίζω

Anh - Ả Rập - bones

cách phát âm
درس بإجهاد, نزع العظم
عظم, هيكل عظمي, عاج, جسد

Anh - Trung - bones

cách phát âm
[bone] (名) 骨头, 骨制品, 骨
(动) 剔去...的骨; 施骨肥于; 用鲸骨撑; 苦学; 考前临时抱佛脚

Anh - Trung - bones

cách phát âm
[bone] (名) 骨頭, 骨製品, 骨
(動) 剔去...的骨; 施骨肥於; 用鯨骨撐; 苦學; 考前臨時抱佛腳

Anh - Nhật - bones

cách phát âm
[bone] (動) 骨を取る; 熱心に勉強する; 性交する(俗語)
(名) 骨; 骨格; 死骸

Anh - Hàn - bones

cách phát âm
[bone] 명. 뼈
동. 뼈를 제거하다; 뼈를 끼워넣다; 공부에 몰두하다; 오랜 시간을 머물다; 성행위를 하다(속어)


© dictionarist.com