Tây Ban Nha - Anh - buque

cách phát âm
n. vessel

Tây Ban Nha - Đức - buque

cách phát âm
n. schiff

Tây Ban Nha - Nga - buque

cách phát âm
n. судно, емкость

Tây Ban Nha - Hàn - buque

cách phát âm
n. 용기


dictionary extension
© dictionarist.com