Bồ Đào Nha - Anh - cúspide

cách phát âm
n. cusp, peak, vertex; spire

Tây Ban Nha - Anh - cúspide

cách phát âm
n. cusp, point; cuspid, tooth having a single point; peak, apex

Tây Ban Nha - Đức - cúspide

cách phát âm
n. spitze, gipfel

Tây Ban Nha - Nga - cúspide

cách phát âm
n. вершина

Tây Ban Nha - Hàn - cúspide

cách phát âm
n. 첨단


dictionary extension
© dictionarist.com