Tây Ban Nha - Anh - cañón

cách phát âm
[canon (m)] n. canon, dogma; doctrine

Tây Ban Nha - Pháp - cañón

cách phát âm
1. (arma) canon (m)
2. (geología) canyon (m); gorge (f)
3. (militar) canon (m)

Tây Ban Nha - Đức - cañón

cách phát âm
n. geschützrohr, kanonenrohr, lauf, kanone, geschütz, kiel
a. toll, umwerfend, sagenhaft

Tây Ban Nha - Nga - cañón

cách phát âm
n. пушка, орудие, ущелье

Tây Ban Nha - Hàn - cañón

cách phát âm
n. 대포, 기구, 도구, 공구, 용구, 제곡, 협곡


dictionary extension
© dictionarist.com