Tây Ban Nha - Anh - cabello

cách phát âm
n. hair

Tây Ban Nha - Pháp - cabello

cách phát âm
(general) cheveux (mp); chevelure (f); cheveu (m)

Tây Ban Nha - Đức - cabello

cách phát âm
n. haar

Tây Ban Nha - Nga - cabello

cách phát âm
n. волос

Tây Ban Nha - Hàn - cabello

cách phát âm
n. 머리 카락


dictionary extension
© dictionarist.com