Tây Ban Nha - Anh - calidad

cách phát âm
n. quality, grade, position, rank, character

Tây Ban Nha - Pháp - calidad

cách phát âm
1. (mercancías) qualité (f)
2. (persona) qualité (f); rôle (m)

Tây Ban Nha - Đức - calidad

cách phát âm
n. beschaffenheit, eigenschaft, qualität, güte, art, sorte, rang, wichtigkeit, bonität, begabung, talent

Tây Ban Nha - Nga - calidad

cách phát âm
n. качество

Tây Ban Nha - Hàn - calidad

cách phát âm
n. 질, 품질


dictionary extension
© dictionarist.com