Tiếng Ý - Anh - canoa

cách phát âm
n. canoe, dugout

Bồ Đào Nha - Anh - canoa

cách phát âm
n. canoe, boat, dugout

Tây Ban Nha - Anh - canoa

cách phát âm
[canoa (f)] n. canoe, light narrow boat propelled by paddles

Tiếng Ý - Pháp - canoa

cách phát âm
(generale) canoë (m)

Tiếng Ý - Đức - canoa

cách phát âm
n. kanu, paddelboot, faltboot

Bồ Đào Nha - Pháp - canoa

cách phát âm
(geral) canoë (m)

Tây Ban Nha - Pháp - canoa

cách phát âm
(general) canoë (m)

Tây Ban Nha - Đức - canoa

cách phát âm
n. einbaum, kanu, paddelboot, nachen, gig

Tây Ban Nha - Nga - canoa

cách phát âm
n. каноэ, байдарка, челнок

Tây Ban Nha - Hàn - canoa

cách phát âm
n. 카누, 카약, 북


dictionary extension
© dictionarist.com