Anh - Việt - canto

cách phát âm
n. đoạn ca, bài hát ở giáo đường

Anh - Anh - canto

cách phát âm
n. section in a long poem
n. canto, section in a long poem
v. sing, crow, squeal

Anh - Pháp - canto

cách phát âm
n. chant; section d'un long poème

Anh - Đức - canto

cách phát âm
n. Gesang, Canto

Anh - Hindi - canto

cách phát âm
n. गीत, कंटो

Anh - Tiếng Ý - canto

cách phát âm
s. canto, parte del poema

Anh - Ba Lan - canto

cách phát âm
n. pieśń, księga

Anh - Bồ Đào Nha - canto

cách phát âm
s. canto, uma das partes de um grande poema

Anh - Rumani - canto

cách phát âm
n. cânt {lit.}, canto {muz.}

Anh - Nga - canto

cách phát âm
с. песнь, пение, напев, верхний голос, сопрано

Anh - Tây Ban Nha - canto

cách phát âm
s. canto (partes en que se divide un poema)

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - canto

cách phát âm
i. kıta

Anh - Ukraina - canto

cách phát âm
n. пісня, спів, наспів, сопрано

Đức - Anh - canto

cách phát âm
n. section in a long poem

Tiếng Ý - Anh - canto

cách phát âm
n. song, singing, lyric, minstrelsy, chant, canto, corner

Bồ Đào Nha - Anh - canto

cách phát âm
n. corner, angle, nook, edge, brow

Rumani - Anh - canto

n. canto

Tây Ban Nha - Anh - canto

cách phát âm
[canto (m)] n. singing, act of making musical sounds with the voice; song; hymn; canto; edge, rim; back; pebble, small stone

Anh - Hà Lan - canto

cách phát âm
zn. zang (v.e. gedicht)

Anh - Hy Lạp - canto

cách phát âm
ουσ. ωδή, άσμα, ραψωδία

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - canto

cách phát âm
i. şarkı (m)

Tiếng Ý - Pháp - canto

cách phát âm
1. (musica) chant (m)
2. (religione) cantique (m); hymne (m); psaume (m)

Tiếng Ý - Đức - canto

cách phát âm
n. gesang, sang, klang, schlag, lied, chanson, singen, spiel

Bồ Đào Nha - Pháp - canto

cách phát âm
1. (cômodo) coin (m) 2. (pássaros) sifflement (m)
3. (lugar) recoin (m); niche (f) 4. (música) chant (m)
5. (religião) cantique (m); hymne (m); psaume (m)

Tây Ban Nha - Pháp - canto

cách phát âm
1. (rana) coassement (m)
2. (pájaros) sifflement (m)
3. (música) chant (m) 4. (religión) cantique (m); hymne (m); psaume (m)

Tây Ban Nha - Đức - canto

cách phát âm
n. rand, singen, gesang, lied, gedicht, zirpen, schrei, schlag, schlagen, kante, kanten, seite, ecke, saum, schnitt, stein, kiesel

Tây Ban Nha - Nga - canto

cách phát âm
n. пение, кромка, кант

Anh - Ả Rập - canto

cách phát âm
‏النشيد‏

Anh - Trung - canto

cách phát âm
(名) 篇, 章; 曲调; 女高音声部

Anh - Trung - canto

cách phát âm
(名) 篇, 章; 曲調; 女高音聲部

Anh - Nhật - canto

cách phát âm
(名) 編

Anh - Hàn - canto

cách phát âm
명. 편

Tây Ban Nha - Hàn - canto

cách phát âm
n. 노래부름, 노래, 가장자리, 성가, 편, 가


dictionary extension
© dictionarist.com