Bồ Đào Nha - Anh - caracterizado

cách phát âm
adj. marked; qualified; made up

Tây Ban Nha - Anh - caracterizado

cách phát âm
adj. distinguished; peculiar; typical

Tây Ban Nha - Đức - caracterizado

cách phát âm
a. berühmt


© dictionarist.com