Tây Ban Nha - Anh - centelleante

cách phát âm
adj. sparkling, scintillating, twinkling

Tây Ban Nha - Pháp - centelleante

cách phát âm
(luz) étincelant; éclatant; scintillant

Tây Ban Nha - Đức - centelleante

cách phát âm
a. funkelnd, sprühend, leuchtend

Tây Ban Nha - Nga - centelleante

cách phát âm
adj. сверкающий

Tây Ban Nha - Hàn - centelleante

cách phát âm
adj. 불꽃을 튀기는, 번득이는, 반짝반짝 빛나는, 깜박깜박 빛나는


dictionary extension
© dictionarist.com