Tây Ban Nha - Anh - chatarra

cách phát âm
n. scrap iron, scrap metal

Tây Ban Nha - Pháp - chatarra

cách phát âm
(metal) ferraille (f)

Tây Ban Nha - Đức - chatarra

cách phát âm
n. schlacke, schrott, alteisen, lametta


© dictionarist.com