Pháp - Anh - chatouilleux

cách phát âm
adj. ticklish

Pháp - Đức - chatouilleux

cách phát âm
empfindlich, hellhörig, kitzlig

Pháp - Tiếng Ý - chatouilleux

cách phát âm
(corps) che soffre il solletico

Pháp - Bồ Đào Nha - chatouilleux

cách phát âm
(corps) cosquento; coceguento

Pháp - Tây Ban Nha - chatouilleux

cách phát âm
(corps) cosquilloso

Pháp - Hà Lan - chatouilleux

cách phát âm
(corps) kittelig; kittelachtig


© dictionarist.com