Tây Ban Nha - Anh - chupón

cách phát âm
adj. of or pertaining to secondary shoots

Tây Ban Nha - Pháp - chupón

cách phát âm
(dulces) sucette (f)

Tây Ban Nha - Đức - chupón

cách phát âm
n. geiztrieb


dictionary extension
© dictionarist.com