Tiếng Ý - Anh - ciclo

cách phát âm
n. cycle, round, circle

Bồ Đào Nha - Anh - ciclo

cách phát âm
(m) n. circle; cycle, period; revolution

Tây Ban Nha - Anh - ciclo

cách phát âm
[ciclo (m)] n. cycle

Tiếng Ý - Pháp - ciclo

cách phát âm
1. (generale) cycle (m)
2. (natura) cycle (m)

Tiếng Ý - Đức - ciclo

cách phát âm
n. reihe, folge, schleife, verlauf, ablauf, prozess, kreislauf, zyklus, wirtel, ring, hertz

Bồ Đào Nha - Pháp - ciclo

cách phát âm
1. (geral) cycle (m)
2. (natureza) cycle (m)

Tây Ban Nha - Pháp - ciclo

cách phát âm
1. (general) cycle (m)
2. (naturaleza) cycle (m)

Tây Ban Nha - Đức - ciclo

cách phát âm
n. zyklus, periode, kreislauf, kreis

Tây Ban Nha - Nga - ciclo

cách phát âm
n. цикл

Tây Ban Nha - Hàn - ciclo

cách phát âm
n. 원, 회전


dictionary extension
© dictionarist.com