Anh - Việt - cloaca

cách phát âm
n. rảnh, vủng nước dơ

Anh - Anh - cloaca

cách phát âm
n. sewer; cavity which holds excrement (Zoology)
n. cloaca, sewer; cavity which holds excrement (Zoology)

Anh - Pháp - cloaca

cách phát âm
n. cloaque

Anh - Đức - cloaca

cách phát âm
n. Kloake, Abort

Anh - Hindi - cloaca

cách phát âm
n. क्लोअका, मलप्रवाह-पद्धति

Anh - Indonesia - cloaca

cách phát âm
n. pipa kanalisasi

Anh - Tiếng Ý - cloaca

cách phát âm
s. cloaca

Anh - Ba Lan - cloaca

cách phát âm
n. kloaka {zool.}, stek

Anh - Bồ Đào Nha - cloaca

cách phát âm
s. cloaca (Zoologia)

Anh - Rumani - cloaca

cách phát âm
n. cloacă

Anh - Nga - cloaca

cách phát âm
с. клоака, атмосфера безнравственности, канализационная сточная труба, канал для стока нечистот

Anh - Tây Ban Nha - cloaca

cách phát âm
s. cloaca

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - cloaca

cách phát âm
i. lağım, dışkılık, günah çukuru

Anh - Ukraina - cloaca

cách phát âm
n. клоака, каналізаційний колектор, убиральня, забруднений: забруднене нечистотами місце

Tiếng Ý - Anh - cloaca

cách phát âm
n. cloaca, sewer; cavity which holds excrement (Zoology)

Bồ Đào Nha - Anh - cloaca

cách phát âm
n. cloaca, sewer

Rumani - Anh - cloaca

n. cloaca, cesspool, sink, sewer, bog

Tây Ban Nha - Anh - cloaca

cách phát âm
n. cloaca, sewer; cavity which holds excrement (Zoology)

Hà Lan - Anh - cloaca

cách phát âm
n. cloaca, sewer

Anh - Hà Lan - cloaca

cách phát âm
zn. poep, ontlasting

Anh - Hy Lạp - cloaca

cách phát âm
ουσ. υπόνομος, αποχωρητήριο

Tiếng Ý - Đức - cloaca

cách phát âm
n. kloake

Tây Ban Nha - Pháp - cloaca

cách phát âm
(general) égout (m)

Tây Ban Nha - Đức - cloaca

cách phát âm
n. kloake, pfuhl

Anh - Ả Rập - cloaca

cách phát âm
‏بالوعة، مجرور‏

Anh - Trung - cloaca

cách phát âm
(名) 下水沟; 泄殖腔

Anh - Trung - cloaca

cách phát âm
(名) 下水溝; 泄殖腔

Anh - Nhật - cloaca

cách phát âm
(名) 下水道; 排泄腔, 肛門(動物学)

Anh - Hàn - cloaca

cách phát âm
명. 하수, 하수구, 배설강


dictionary extension
© dictionarist.com