Tây Ban Nha - Anh - cocotero

cách phát âm
n. coconut palm, coconut tree

Tây Ban Nha - Pháp - cocotero

cách phát âm
(botánica - árbol) cocotier (m)

Tây Ban Nha - Đức - cocotero

cách phát âm
n. kokospalme

Tây Ban Nha - Nga - cocotero

cách phát âm
n. кокосовый: кокосовая пальма

Tây Ban Nha - Hàn - cocotero

cách phát âm
n. 야자수


© dictionarist.com