Bồ Đào Nha - Anh - comensal

cách phát âm
(m) n. commensal, messmate

Tây Ban Nha - Anh - comensal

cách phát âm
n. diner, one that eats; commensal, table companion

Bồ Đào Nha - Pháp - comensal

cách phát âm
(militar) commensal (m); camarade de table

Tây Ban Nha - Pháp - comensal

cách phát âm
(militar) commensal (m); camarade de table

Tây Ban Nha - Đức - comensal

cách phát âm
n. tischgenosse


dictionary extension
© dictionarist.com