Anh - Việt - comestibles

cách phát âm
n. đồ ăn

Anh - Anh - comestibles

cách phát âm
[comestible] n. food, things which can be eaten
adj. edible, comestible
n. eatables

Anh - Pháp - comestibles

cách phát âm
[comestible] n. comestible

Anh - Đức - comestibles

cách phát âm
[comestible] n. Nahrungsmittel, Lebensmittel

Anh - Hindi - comestibles

cách phát âm
n. खाद्य-पदार्थ

Anh - Indonesia - comestibles

cách phát âm
n. bahan pangan

Anh - Tiếng Ý - comestibles

cách phát âm
[comestible] s. commestibili, generi alimentari

Anh - Ba Lan - comestibles

cách phát âm
n. artykuł spożywczy

Anh - Bồ Đào Nha - comestibles

cách phát âm
[comestible] s. comestível

Anh - Nga - comestibles

cách phát âm
с. съестные припасы

Anh - Tây Ban Nha - comestibles

cách phát âm
[comestible] s. comestible

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - comestibles

cách phát âm
i. gıda maddesi, yiyecek şey, yiyecek

Anh - Ukraina - comestibles

cách phát âm
n. харч, харчові припаси

Pháp - Anh - comestibles

cách phát âm
n. eatables

Tây Ban Nha - Anh - comestibles

cách phát âm
n. foodstuff, comestible, tuck, provisions, groce

Hà Lan - Anh - comestibles

cách phát âm
n. delicacies

Anh - Hà Lan - comestibles

cách phát âm
[comestible] zn. eetwaren

Anh - Hy Lạp - comestibles

cách phát âm
ουσ. φαγώσιμα

Pháp - Tiếng Ý - comestibles

cách phát âm
(général) generi alimentari

Pháp - Bồ Đào Nha - comestibles

cách phát âm
(général) comestíveis (mp)

Pháp - Nga - comestibles

cách phát âm
n. съестной: съестные припасы (mpl)

Pháp - Tây Ban Nha - comestibles

cách phát âm
(général) comestibles (mp)

Tây Ban Nha - Pháp - comestibles

cách phát âm
(general) comestibles (mp); denrées comestibles; nourriture (f); aliments (mp); épiceries (fp); denrées (fp); vivres (mp)

Tây Ban Nha - Đức - comestibles

cách phát âm
n. lebensmittel, esswaren

Tây Ban Nha - Nga - comestibles

cách phát âm
n. продукты, продовольствие, бакалея

Pháp - Hà Lan - comestibles

cách phát âm
(général) voedingswaren mp/fp

Anh - Trung - comestibles

cách phát âm
[comestible] (名) 食物, 食品

Anh - Trung - comestibles

cách phát âm
[comestible] (名) 食物, 食品

Anh - Nhật - comestibles

cách phát âm
[comestible] (名) 食料品

Anh - Hàn - comestibles

cách phát âm
[comestible] 명. 식료품

Tây Ban Nha - Hàn - comestibles

cách phát âm
n. 물건, 양식, 식료 잡화


dictionary extension
© dictionarist.com