Anh - Việt - concentration

cách phát âm
n. sự tập trung, chất nước đặc lại

Anh - Anh - concentration

cách phát âm
n. careful attention; strength of a solution; assembly, gathering
n. concentration, focusing, condensation, focus

Anh - Pháp - concentration

cách phát âm
n. concentration; convergence

Anh - Đức - concentration

cách phát âm
n. Konzentration

Anh - Hindi - concentration

cách phát âm
n. एकाग्रता, संकेंद्रण

Anh - Indonesia - concentration

cách phát âm
n. pemusatan, konsentrasi, tumpuan

Anh - Tiếng Ý - concentration

cách phát âm
s. concentrazione, concentramento; il concentrarsi

Anh - Ba Lan - concentration

cách phát âm
n. koncentracja, ześrodkowanie, stężenie, skupienie, zgromadzenie się, ogniskowanie, skupienie się, koncentrat, esencjonalność

Anh - Bồ Đào Nha - concentration

cách phát âm
s. concentração, compenetração; o ato ou efeito de concentrar

Anh - Rumani - concentration

cách phát âm
n. concentrare, concentraţie, condensare, convergenţă

Anh - Nga - concentration

cách phát âm
с. концентрация, сосредоточение, уплотнение, сосредоточенность, крепость раствора, обогащение руды, сгущение

Anh - Tây Ban Nha - concentration

cách phát âm
s. concentración, absorción, atención, atención fija, ensimismamiento, observación, reconcentración; convergencia

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - concentration

cách phát âm
i. toplama, toplanma, yoğunlaşma, konsantrasyon

Anh - Ukraina - concentration

cách phát âm
n. концентрація, зосередження, збагачення, згущення, зосередженість, масування

Pháp - Anh - concentration

cách phát âm
n. concentration, focus, focusing, condensation

Anh - Hà Lan - concentration

cách phát âm
zn. concentratievermogen; zich concentreren op

Anh - Hy Lạp - concentration

cách phát âm
ουσ. περισυλλογή, συγκέντρωση

Pháp - Đức - concentration

cách phát âm
n. ballung, konzentration, sammlung

Pháp - Tiếng Ý - concentration

cách phát âm
1. (général) concentrazione (f)
2. (opinion) polarizzazione (f); divergenza (f)
3. (physique) concentrazione (f) 4. (attention) concentrazione (f); attenzione (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - concentration

cách phát âm
1. (général) concentração (f)
2. (opinion) polarização (f); divergência (f)
3. (physique) concentração (f) 4. (attention) concentração (f); atenção (f)

Pháp - Nga - concentration

cách phát âm
n. концентрация (f), сгущение (f), стягивание (f), фокусирование (f), обогащение (руды) (f)

Pháp - Tây Ban Nha - concentration

cách phát âm
1. (général) concentración (f)
2. (opinion) polarización (f)
3. (physique) concentración (f) 4. (attention) concentración (f); atención (f)

Pháp - Hà Lan - concentration

cách phát âm
1. (général) concentratie (f)
2. (opinion) polarisatie (f)
3. (physique) concentratie (f) 4. (attention) concentratie (f); aandacht (m/f)

Anh - Ả Rập - concentration

cách phát âm
‏تركيز، كتلة مركزة، حشد القوات العسكرية، كثافة، شىء مركز، تكثيف‏

Anh - Trung - concentration

cách phát âm
(名) 集中; 专心; 集合

Anh - Trung - concentration

cách phát âm
(名) 集中; 專心; 集合

Anh - Nhật - concentration

cách phát âm
(名) 集中; 集結; 専心, 専念, 熱中, 没頭; 濃縮

Anh - Hàn - concentration

cách phát âm
명. 집중; 농축; 모으기, 집합


© dictionarist.com