Anh - Việt - connect

cách phát âm
n. liên lạc
v. liên kết, chấp nối, nối liền, liên hiệp, phối hợp

Anh - Anh - connect

cách phát âm
v. join, link; be joined, be linked

Anh - Pháp - connect

cách phát âm
v. brancher, joindre; se brancher

Anh - Đức - connect

cách phát âm
v. verbinden, binden

Anh - Hindi - connect

cách phát âm
v. जोड़ना, संबद्ध करना, मिलना, संबंध रखना, संयोजित करना

Anh - Indonesia - connect

cách phát âm
v. menyambung, menyambungkan, mempertalikan, menauntukan, mempertauntukan, menggandengkan, mempergandengkan, menghubungkan, memperhubungkan, mempersangkuntukan, mengaitkan, memasang, bersambung

Anh - Tiếng Ý - connect

cách phát âm
v. connettere, collegare, unire, allacciare; associare; avere relazioni con, essere in contatto con; imparentare; (Tel) mettere in comunicazione

Anh - Ba Lan - connect

cách phát âm
v. łączyć, spajać, złączyć, załączać, zespalać, stykać, kojarzyć, połączyć, sprząc, podłączać, związać, nawiązać, spoić, złączać, załączyć, zespolić, sprzęgać, sprzęgnąć, podłączyć, związywać, nawiązywać

Anh - Bồ Đào Nha - connect

cách phát âm
v. conectar, ligar; associar-se

Anh - Rumani - connect

cách phát âm
v. lega, uni, conexa, face legătură, asocia, îmbina, înmănunchea, racorda, lega: se lega, uni: se uni, ambreia {tehn.}

Anh - Nga - connect

cách phát âm
г. соединять, связывать, связать, сочетать, ; соединяться, связываться; ассоциировать; ставить в причинную связь, сочетаться, быть согласованным

Anh - Tây Ban Nha - connect

cách phát âm
v. conectar, acoplar, empalmar, encadenar, enchufar, entroncar, eslabonar, juntar, unir; asociar, relacionar; estar conectado, hacer conexión; embragar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - connect

cách phát âm
f. bağlamak, bitiştirmek, birleştirmek, iletişim sağlamak; devreye sokmak, bağlanmak; ilgili olmak

Anh - Ukraina - connect

cách phát âm
v. з'єднувати, сполучати, з'єднуватися, сполучатися, зв'язок: установлювати родинні зв'язки, асоціювати, зв'язок: установлювати зв'язок, зв'язувати, злучати, пов'язувати, поєднувати, приєднувати

Anh - Hà Lan - connect

cách phát âm
ww. verbinden; aansluiten

Anh - Hy Lạp - connect

cách phát âm
ρήμ. συνδέω, συνδέομαι

Anh - Ả Rập - connect

cách phát âm
‏ربط، وصل، إرتبط، إتصل، ضرب، عشق‏

Anh - Trung - connect

cách phát âm
(动) 连接, 连结; 给...接通电话; 联想; 联系; 连接, 连结; 衔接, 联运

Anh - Trung - connect

cách phát âm
(動) 連接, 連結; 給...接通電話; 聯想; 聯繫; 連接, 連結; 銜接, 聯運

Anh - Nhật - connect

cách phát âm
(動) 繋ぐ; 繋がる; 接続する; 結びつける; 結ぶ; 連想する

Anh - Hàn - connect

cách phát âm
동. 잇다, 연결하다; 연결되다


Thì của động từ

Present participle: connecting
Present: connect (3.person: connects)
Past: connected
Future: will connect
Present conditional: would connect
Present Perfect: have connected (3.person: has connected)
Past Perfect: had connected
Future Perfect: will have connected
Past conditional: would have connected
© dictionarist.com