Bồ Đào Nha - Anh - consentido

cách phát âm
adj. permissive, allowing; indulgent

Tây Ban Nha - Anh - consentido

cách phát âm
adj. spoiled, indulged

Tây Ban Nha - Pháp - consentido

cách phát âm
(persona) gâté; pourri

Tây Ban Nha - Đức - consentido

cách phát âm
a. verwöhnt, launisch, verzogen


dictionary extension
© dictionarist.com