Anh - Việt - contrariety

cách phát âm
n. sự trái ngược, tương phản, xung đột

Anh - Anh - contrariety

cách phát âm
n. inconsistency; lack of agreement

Anh - Pháp - contrariety

cách phát âm
n. inconséquence, contradiction

Anh - Đức - contrariety

cách phát âm
n. Gegensatz; Widerspruch

Anh - Hindi - contrariety

cách phát âm
n. प्रतिवाद, अंतरविरोध

Anh - Indonesia - contrariety

cách phát âm
n. kontradiksi, perselisihan, pertentangan

Anh - Tiếng Ý - contrariety

cách phát âm
s. contraddizione, opposizione

Anh - Bồ Đào Nha - contrariety

cách phát âm
s. contrariedade; inconsistência

Anh - Rumani - contrariety

cách phát âm
n. contradicţie, dezacord, discordanţă, opoziţie

Anh - Nga - contrariety

cách phát âm
с. противоположность, противодействие, препятствие, противоречие, расхождение

Anh - Tây Ban Nha - contrariety

cách phát âm
s. contrariedad

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - contrariety

cách phát âm
i. uyuşmazlık, aykırılık, terslik, aksilik, muhalefet

Anh - Ukraina - contrariety

cách phát âm
n. суперечність, несумісність, розбіжність, перешкода, несприятливість

Anh - Hà Lan - contrariety

cách phát âm
zn. tegenstrijdigheid

Anh - Hy Lạp - contrariety

cách phát âm
ουσ. αντίθεση, εναντιότητα

Anh - Ả Rập - contrariety

cách phát âm
‏تضارب‏

Anh - Trung - contrariety

cách phát âm
(名) 反对; 相反物; 矛盾; 对立性

Anh - Trung - contrariety

cách phát âm
(名) 反對; 相反物; 矛盾; 對立性

Anh - Nhật - contrariety

cách phát âm
(名) 反対; 不一致; 矛盾点

Anh - Hàn - contrariety

cách phát âm
명. 반대


dictionary extension
© dictionarist.com