Tây Ban Nha - Anh - crecido

cách phát âm
adj. grown-up; cultivated; goodly

Tây Ban Nha - Pháp - crecido

cách phát âm
(general) adulte

Tây Ban Nha - Đức - crecido

cách phát âm
a. erwachsen, ausgewachsen, groß, ansehnlich, zahlreich

Tây Ban Nha - Nga - crecido

cách phát âm
adj. выросший

Tây Ban Nha - Hàn - crecido

cách phát âm
adj. 성숙한, 충분히 성장한


dictionary extension
© dictionarist.com